Fra vugge til port

Vi ser på utslipp fra vår produksjon i et livsløpsperspektiv fra vugge til port. Vårt fokus og arbeid med miljø gir oss varige resultater i produksjonen, og vi setter stadig nye mål for mer klimavennlig betong.

Våre miljørapporter

Våre miljørapporter gir et godt bilde på hvor stor del av vårt arbeid som er med å sikrer bærekraftig produksjon og videreutvikling.

Les vår siste miljørapport her

Miljøstyring

Vi er ISO14001-sertifisert, som bekrefter at vi arbeider for å redusere vår totale miljøbelastning til et minimum.

Betong er et slitesterkt materiale med lang levetid og kan vare mer enn 100 år. Bygging for lang levetid er godt miljøarbeid.

Last ned ISO-14001 sertifiseringen vår her.

Vår miljøpolicy

Vi er fremoverlente i miljøarbeidet vårt med bærekraft i fokus, og tenker langsiktig på å bedre alle faktorer innen produksjon av betong.

 

  • Vi forplikter oss til å overholde myndighetenes krav eller bedre.
  • Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av prosesser for å gi mindre belastning til miljøet fra våre produkter og tjenester.
  • Våre produkter skal vurderes miljømessig i forhold til livssyklusen fra råstoff til gjenvinning/destruering.
  • Vi skal øke miljøbevisstheten blant alle ansatte ved hjelp av opplæring og informasjon.

Sateba Norway ønsker å fortelle alle om fordelene av betong i et miljøperspektiv.

Lars Petter Lund
ADMINISTRERENDE DIREKTØR, SATEBA NORWAY AS