Sikkerhet

Å ivareta sikkerhet og trygghet for våre ansatte og besøkende er noe av det viktigste vi gjør.

Policy for helse, miljø & sikkerhet

 

Vår visjon

Sateba forplikter seg fullt og helt til å forhindre skade på mennesker og ytre miljø. Denne forpliktelsen er en sentral del av Satebas kjerneverdier og alle våre ansatte har sikkerhet som første prioritet. Som en formålsdrevet organisasjon anerkjenner vi virkningen og risikoen ved våre aktiviteter og forplikter oss til å skape en trygg og bærekraftig drift som gir en positiv innvirkning på alle interessenter.

 

Vår hensikt

Vi er forpliktet til å:

  • Sørge for et trygt og sunt arbeidsmiljø
  • Redusere vår innvirkning på ytre miljø, med fokus på «miljøvennlig betong»
  • Handle på en ansvarlig måte og drive forbedringer i hele verdikjeden vår

 

Våre forpliktelser

Vil vi:

  • Overholde alle gjeldende lov- og forskriftskrav
  • Integrere hensyn til helse, miljø og sikkerhet i alle bedriftens beslutninger
  • Redusere risikoen for skade på mennesker og det ytre miljøet ved å sikre effektfull risikovurdering og implementering av effektive kontrollrutiner
  • Implementere, overvåke og kontinuerlig forbedre et egnet HMS system for å sikre overholdelse av lover, håndtere og kontrollere risiko, skape relevante mål og handlingsplaner og etablere tilstrekkelige kontrollprosesser
  • Redusere forbruket av energi og naturressurser, og generering av karbonutslipp
  • Samhandle med interessenter slik at denne policyen blir delt og at disse verdiene blir overført i hele verdikjeden

 

 

Benoit Cattin-Martel
Chief Executive Officer
Sateba
13th August 2021

Review Date – 13th August 2022

Vi i Sateba Norway har en god sikkerhetskultur og er opptatt av beredskap. Grunnlaget for å få til dette er et stort fokus på et godt arbeidsmiljø. Hos oss blir alle inkludert, og vi hjelper hverandre

Ronny Helgesen
FLINK FYR, SATEBA NORWAY