Om oss

Sateba Norway har eksistert som eget selskap siden 2014, og vi har siden hatt en voldsom utvikling i vår organisasjon, vår produktutvikling og hvordan vi produserer betong.

Hva kvalitet og engasjement betyr

Vi har et sterkt eierskap til produktene våre, og målet er å bli stadig bedre i alt hva vi foretar oss. Kvalitetsfokus gjennom hele produksjonsprosessen er avgjørende.

Høy kvalitet gir fornøyde kunder, og fornøyde kunder gir oss mer arbeid. Våre kunder krever hele tiden mer av oss gjennom krav til måling av miljøfaktorer og klimapåvirkning, og vi er motivert for å fortelle alle om betongens fordeler i et miljøperspektiv.

Jeg strevde med å finne yrket jeg skulle satse på. Da jeg prøvde betongfaget oppdaget jeg fort at jeg var på rett hylle. Som lærling i Sateba Norway får du lære alle deler av faget, får de nødvendige kurs og sertifikater og må ta et stort ansvar i jobben

Tommy Kristoffersen
LÆRLING, SATEBA NORWAY

Opplæringsbedrift

Satebay Norway opplæringsbedrift tilknyttet "ByggOpp" som sikrer rekruttering og god oppfølging av våre lærlinger.

 

Våre medarbeidere kan ta «fagbrev på jobb» og bli «praksiskandidater». Vårt samarbeid med Spenncon gjør at vi dekker alle målene i læreplan for betongfaget, og en godt gjennomarbeidet rulleringsplan sikrer bred praksis. 

I tillegg til god opplæring får du som lærling hos Sateba Norway delta på relevante kurs, du kan ta nødvendige sertifikater og får etterhvert et stort ansvar i jobben din.

 

Vil du bli lærling i Sateba Norway? 

Ta kontakt med HR og HMS-leder Lena Rokstad.

 

 

Betong er et slitesterkt materiale og kan ha levetid på over 100 år

Bygging for lang levetid er god miljøpolitikk.