Kvalitet

Vi skal levere produkter og løsninger av best kvalitet, samtidig som miljøavtrykket holdes så lavt som mulig. På denne måten sikrer vi en langsiktig og bærekraftig ressursutnyttelse.

Kvalitetspolicy Sateba Norway

Vår kvalitetspolicy er enkel, tydelig og overordnet for arbeidet vi gjør.

 

  • Vi skal ha et innarbeidet kvalitetssystem som er et verktøy til kontinuerlig forbedring
  • Vi skal levere produktene våre kunder ønsker feilfritt og til rett tid 
  • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer  
  • Vi skal lære av våre feil