Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven - Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold trådte i kraft 1. juli 2022.

Redegjørelse 2023

Sateba Norway er omfattet av lovens virkeområde, jf. Åpenhetsloven §§ 2 og 3. Åpenhetsloven § 4 pålegger Sateba Norway å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Etter lovens § 5 skal resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse. Under finner du link til siste redegjørelse.

Last ned redegjørelse for 2023