sateba.no

Vi sikrer
fremtiden med
bærekraftig betong

En ny råvannstunnel fra Holsfjorden til Huseby i Oslo skal bygges for å sikre reservevannsforsyning for hovedstadsområdet.

Sateba Norway er tildelt kontrakt for levering av tunnelelementer til prosjektet. Dette innebærer at vi øker vår kapasitet og utvider produksjonsfasilitetene våre utenfor Hønefoss med nytt fabrikkbygg på over 5000m2.

Hvem vi er

Sateba Norway AS

Vi er en miljøfokusert betongprodusent med historie tilbake til 1961, og vårt hovedprodukt er jernbanesviller.

Vi skal skape varige verdier som sikrer et bærekraftig livsløp for produktene vi lager, med så liten klimabelastning som mulig.

Produksjonen vår utenfor Hønefoss sysselsetter omkring 80 ansatte, og nå ruster vi for fremtiden med utvidet kapasitet takket være tildeling av prosjektet for råvannstunnelen fra Holsfjorden til Huseby.

Takket være fantastisk lagånd, godt strategisk arbeid og vilje til innovasjon, kan vi bygge bærekraftige betongelementer som sikrer infrastruktur og grunnleggende samfunnsbehov for fremtiden.

Lars Petter Lund, administrerende direktør, Sateba Norway AS

Råvannstunnelen Holsfjorden - Huseby

Illustrasjonskart for prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

I dag er Oslo kommune helt avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg som forsyner 90% av Oslo med rent og trygt drikkevann. En svikt i dagens vannforsyning vil få alvorlige konsekvenser for hele Oslo i løpet av få timer. Dagens situasjon er dermed sårbar

For å sikre fremtidig reservevannforsyning har Oslo kommune etablert prosjektet Ny vannforsyning Oslo (NVO). Dette er tidenes største kommunale vann- og avløpsprosjekt, og har en total kostnadsramme på 12.5 milliarder kroner.

Holsfjorden er Tyrifjordens største del og strekker seg ned mot Sylling i Lier kommune. Råvannstunnelen går fra Vefsrud ved Holsfjorden og 19km inn til Huseby i Oslo. Deler av tunnelen som leder råvannet fra Holsfjorden til Oslo vil gå under bakken fra kommunegrensen i Bærum, under Røa og til Huseby. Under Husebyskogen bygges det så et topp moderne vannbehandlingsanlegg som kan forsyne hele Oslo med rent drikkevann.

Holsfjorden
Foto: Nina Didriksen / NRK

Bærekraftig betong for fremtiden

Sateba Norway produserer betong med bærekraft som et av hovedmålene. Vi har historie som betongelementprodusert tilbake til 1961 på fabrikken utenfor Hønefoss, og er en stor aktør innen produksjon av jernbanesviller.

Sateba Norway har eksistert som egen virksomhet siden 2014, og har hatt en voldsom utvikling både i organisasjonen, innen produktene vi leverer og hvordan vi støper våre betongelementer.

Fra arbeidet med den første store kontrakten i 2015 har miljøarbeidet vårt hatt en velfortjent plass i vårt daglige virke. Det føles naturlig å si at vi jobber både profesjonelt og iherdig med å nå våre miljømål. Vi har samme fokus på bærekraft og miljøarbeid som det viktige HMS- og kvalitetsarbeidet vi utfører.

Kortreist betong

Naturlig og lokalt

Betong inneholder ikke stoffer som klassifiseres som miljø- eller helsefarlige.

Vår betong produseres av lokale råvarer: sand hentes fra Hen, pukk fra knuste fjellforekomster på Kilemoen ved Hønefoss, og sement hentes fra siloer på Slemmestad, produsert i Norge.

Våre overordnede miljømål

Vi skal kontinuerlig redusere utslipp og avfall. Mindre ut og mindre inn. Vår produksjon skal gi varige verdier.

Betong er et naturlig produkt av sand, stein, sement og vann. Gammel betong knuses og kan brukes som tilslag i ny betong, eller eksempelvis veibygging. Vi har som mål om å bruke massene om igjen i produksjon.

Våre miljømål har siden vi startet arbeidet gitt varige resultater i produksjonen. På bakgrunn av våre overordnede miljømål, miljøpolitikk og vårt miljøregnskap utarbeider vi spesifikke mål for virksomheten. Målene implementeres i virksomhetens overordnede styringssystem og følges opp kontinuerlig for å sikre forbedret miljøprestasjon

Miljøarbeidet vårt har derfor resultert i blant annet en videreutvikling av betongsammensetningen for å redusere klimabelastningen. Vi filtrerer slamvann og gjenbruker vann i produksjonen, og har separering og utvasking av tilslag fra slamvann.

Vi bruker biovarme til oppvarming av produksjonshaller og kontorlokaler, har balansert ventilasjon med bevegelsesstyrte led-belysning, og vi har tilrettelagt for ladestasjoner for biler.

Våre miljømål videre er å redusere klimagassutslippene fra betong og arbeide med avfallsreduksjon med spesielt fokus på betongrester og feilvare.

Vil du vite mer?

Kontakt oss

Vil du vite mer om våre produkter og tjenester?
Ta kontakt med oss!

E-post: no.post@sateba.com
Telefon: +47 452 01 228